O společnosti TNi

Společnost TN International byla založena jedním z největších výrobců stavebních materiálů na světě. Jako značka společnost představuje začátek nové éry pro business. Společnost se stala jednou z těch, kdo se zaměřil na získávání nových trhů po celém světě s širokou nabídkou zboží, určeného pro integraci do komplexních inovačních postupů. Také se soustřeďuje na to, aby změnila k lepšímu svět, ve kterém žijeme, pomocí vědy pro optimalizaci staveb.

pit7.jpg

 • Jsme inovátoři, kteří využívají naše přední vědecké poznatky pro vytvoření staveb budoucna.
 • Předkládáme sjednocené řešení, která ve vzájemné spolupráci budou užitečná pro vzhled budov.
 • Důmyslně využíváme svou vynalézavost, abychom udělali svět lepší pro všechny.
 • Věříme, že budovy jsou něco víc než obyčejné zdi a střechy. Jsou schránkou, která udržuje náš život, a jsou tím, o co pečujeme. Proto je tolik důležité je chránit.
 • Máme technologie vytvářející dokonalé prostředí pro život a práci, k ochraně lidí a majetku před živly, ale také pro snížení spotřeby energie a uniku oxidu uhličitého.

Jsme TN International.

Jsme hrdí na to, co produkujeme a vytváříme. Líbí se nám vidět jak z jednoduchých základních komponent s pomocí našeho vybavení, naší práce a našeho úsilí vznikají nové vysoce kvalitní materiály. Stále se zdokonalujeme sami a snažíme se totéž dělat pro naše životní prostředí. Pro nás je přednostní řešit otázky komplexní energoefektivity budov a konstrukcí. Naše inovační postupy umožňují vytvářet vysoce technologické a energoefektivní stavby, zvyšovat kvalitu stavících se budov, snižovat náklady na využití a výstavbu.

Říkáme našemu systému hodnot, našemu způsobu řízení obchodu: TNOLOGIE

Zahrnuje zásady, kterými se řídíme. Pevné přesvědčení o tom, že ochrana životního prostředí je pro komerci nezbytná - není to „jen správné rozhodnutí“. Zaměření na vypracování fasád jako celku. A nový přístup pro poskytování vynikajících služeb pro klienty.

Směry našeho vývoje:

1.jpg   2.jpg
Ochrana

Budovy slouží k tomu, aby chránily nás. Proto musíme my chránit je.

Všechno co děláme, počínaje oblečením pro naše děti, konče výstavbou našich domů, se řídí touhou po ochraně. Je to ta nejpřirozenější věc na světě. Věda, která stojí za každým z více než 3000 produktů TN International, vytváří komplexní návrhy pro ochranu vašich budov, lidí, které je používají a životního prostředí, ve kterém existují. Je to součást naší povahy – vylepšovat stavby, protože bezpečný svět, je lepí svět.

  Podpora

Klimaticky příznivé stavby. Stabilní výroba.

Máme jen jednu planetu. Proto kvůli budoucí generaci, když Zemi využíváme pro stavení, musíme budovat s úctou a opatrností. TNOLOGIE TN International je lídrem díky propojenému myšlení, předním technologiím a specializovaným ekologičtějším postupům. Naše projekty umí nejen zvyšovat energetickou efektivitu budov během stavby, ale také zpracovávají odpad vznikající během výrobního procesu. Každoročně TN International zpracovává 180 milionů plastových obalů, 300 milionů plastových láhví, 500 000 pneumatik, nemluvě o 50 000 tůnách skla a 40 000 tůnách odpadního oleje – to všechno pro výrobu produkce, která dělá budovy lepšími pro všechny. Potřebujeme, aby náš průmysl byl více zaměřen na ekologii. Udělali jsme všechno, co jen bylo možné, abychom toho dosáhli.

     
3.jpg   4.jpg
Spojení

Spojení stavebních technologií pro ochranu povrchu budovy.

Napříč všemi oblastmi života integrace a vzájemné propojení budují lepší budoucnost. Stejně tak i v TN International si myslíme, že stavební průmysl nemá být jiný. Přednost naší TNOLOGIE je nejen v rozmanité nabídce z více než 3000 rozlišných produktů, ale také v naší nepřekonatelné schopnosti syntetizovat je do integrovaných stavebních systémů, spojovat je do jednotných celků pro vytvoření návrhů pro hydroizolaci a izolaci jakýchkoliv typů projektů. Pomáháme našim klientům, velkým a malým, chránit obydlí a pracoviště milionů lidí.

  Rozšíření možností

Servis světové úrovně, i kdybyste stavěli kdekoliv.

Společnost TN International je přesně taková – mezinárodní. Naše globální měřítko a kulturní rozmanitost umožňují spojovat různé nápady, technologie a zkušenosti pro vytvoření opravdu předních návrhů v oblasti vnějších konstrukcí budov. A naše rozmanitost nám také dovoluje více přemýšlet nad potřebami našich klientů.
Náš integrovaný postup TNOLOGIE ve spojení se striktní orientací na zákazníka znamená, že my myslíme na všechny aspekty našeho podnikání, včetně uvažování o nejlepších způsobech podpory vás, našich klientů. Proto jsme investovali do mezinárodní sítě specializovaných servisních center, abychom zajistili našim technologiím světové kvality služby pro klienty a technickou podporu světové úrovně. Chceme vám dat jistotu, že budete moct zvolit jakýkoliv postup z našeho portfolia v jakémkoliv koutku světa.


0.jpg

comp.png   Široká nabídka materiálů:
 • živičné membrány
 • střešní tašky
 • syntetické membrány
 • tekuté produkty
 • izolační systémy
 • kameninová vata
 • skelná minerální vata
 • extrudovaný polysterol
 • tepelná izolace z Polyisokyanurátu
 • doplňky a zařízení
     
map.png   Komplexní dodávky:
 • zásada „jednoho okna“
 • komplexní dodávky
 • 20% podíl exportu z Ruska a států SNS
 • neustále zdokonalujeme náš logistický systém a služby
     
tech.png   Technická podpora:
 • technické konzultace a podpora ohledně produkce, projektů a stavebních technologií
 • příprava a převzetí technické dokumentace: deklarace základních vlastností, tabulka technických údajů, bezpečnostní pas, specifikace designu produktu aj. (DOP, TDS, SDS, PDS)
 • praktické workshopy a semináře, master classy a dohled na montáže na objektech
 • práce s reklamacemi
 • garance a garanční lhůta na materiály a stavební návrhy
     
sys.png   Návrhy pro obkládání:
 • plochá střecha
 • šikmá střecha
 • terasa a balkon
 • cesta a parkoviště
 • fundament a tunel
 • zdi
 • fasáda
 • most
     
on.png   Online služby:
 • online nástroje pro technickou podporu
 • online prostor pro objednávku a zpracování reklamací
 • web stránky adaptované pro produkty a regiony
 • návrhy – online volba stavebních návrhů s různorodou nabídkou materiálů a bází dokumentů
 • online báze se svou technickou dokumentací, reklamou materiálů, návody a prezentacemi


product.png

Efektivní nabídka značek TN International dovoluje nám být blíže ke každému klientovi, mluvit jeho jazykem a být jako doma v každém státě.
TN International je tou značkou, která spojuje různé produkty z různých geografických lokalit do integrovaných technologií a nabídek, které zajišťují celý povrch budovy a jsou podpořeny jedinou servisní kanceláří. Široká nabídka produkce umožňuje společnosti nabízet materiály odlišného charakteru, které budou přesně odpovídat požadavkům, při tom klient nebude přeplácet za nevyžádané vlastnosti.

Naše značky:

mida.png   MIDA LT | Litva

Jediná výrobna v Pobaltí, která produkuje živičné polymerové střešní produkty: střešní tašky různých barev, modifikací, tloušťky a geometrických forem, také membránové krytiny pro ploché střechy. Společnost každoročně investuje do modernizace a zvyšování výrobní kapacity, zavádí přední technologie a zdokonaluje spolehlivé systémy střešních krytin a tím si dělá dobré jméno a má právo být hrdá na to, že je schopna uspokojit požadavky různých stavebních podniků.

     
deht.png
  Dehtochema | Česká republika

Za 150 let společnost Dehtochema prošla řadou významných změn. Počátky společnosti, ze které vznikla Dehtochema, sahají k roku 1868, když K. Mencel postavil fabriku na výrobu papíru a lepenky, ale také továrnu na výrobu živice, která byla založena v roce 1875. Aktuálně společnost se věnuje prodeji asfaltových pásů a šindele, extrudovaného polysterolu, čedičové vaty, polyisokyanurátu a také PVC folií včetně doplňků. Dnešní výroba živičných pruhů a tašek se ve mnoha aspektech odlišuje od dřívějších výrobních postupů. Je komplikovanější a více přizpůsobená potřebám zákazníka. Tyto změny jsou nejvíc patrné v rozšíření nabídky naší produkce a barevného spektra dokončovacích materiálů. Naším hlavním cílem zůstává zvyšování kvality produkce a zavádění inovací.

     
imper.png
  Imper ITALIA | Itálie

Společnost IMPER ITALIA byla založena v Turíně v roce 1936 pro výrobu prostředku na odpuzování vody, těsnících hmot, živičných emulzí určených na hydroizolaci střech, základů budov, vodních nádrží, přehrad, kanálů, tunelů a jiných stavebních prácí. Později společnost začala s výrobou speciálních krytin, čímž reagovala na rostoucí poptávku trhu po ochraně ocelových konstrukcí a zařízení (viaduktů, nádrží, potrubí, větších konstrukcí) před korozí.

     
im.png
  Italiana Membrane | Itálie

Společnost Italiana Membrane byla založena v roce 1988 a je jedním z hlavních výrobců hydroizolačních stavebních materiálů v Itálii. Neustálý technologický rozvoj výrobních linek umožnil Italiana Membrane rozšířit nabídku výrobků. Společnost produkuje hydroizolační membrány, modifikované živicí, APP, SBS a POE, samolepící membrány, tepelnou izolaci, laminované a hydroizolační membrány, živičné střešní tašky a ochranné tekutiny na vodní bázi. Tento široký sortiment produkce po dobu mnoha let úspěšně konkuruje svou kvalitou a inovacemi jiným výrobcům z evropských zemí.

     
bern.png
  GEORG BÖRNER | Německo

Název Börner je nerozlučně spojen s průmyslem střešních krytin více než 100 let. Společnost GEORG BÖRNER byla založena v roce 1882 Georgem Germanem Börnerem. V roce 2017 společnost GEORG BÖRNER se stala častí Technonicol Corporation. Několik desetiletí společnost GEORG BÖRNER uchovává zvláštní atmosférou novátorství a důsledně uskutečňuje a zavádí své inovační produkty a systémy na ochranu střech a budov. Podnikatelská činnost se soustřeďuje na výrobě plochých střech a hydroizolaci budov na živičném základě. Živice se ukázala jako jeden z nejstarších ekologicky čistých přírodních stavebních a těsnících materiálů.

     
sg.png
  SuperGlass | Skotsko

Společnost Superglass Insulation začala svou činnost v roce 1987 v hlavní výrobně ve městě Stirling ve Skotsku. I když výroba minerální vaty v tomto místě trvá od padesátých let dvacátého století. V posledních letech jsme investovali značné prostředky do nejnovějších výrobních technologií, abychom navýšili produktivitu, efektivitu a především kvalitu produkce. Také jsme vypracovali řadu nových produktů, které odpovídají stále se zpřísňujícím standardům stavebního průmyslu, a také podporujeme přední položky ve sféře ochrany životního prostředí.


1072059917-min.jpg

Stále se rozvíjíme a zdokonalujeme se. Všechny naše inovace jsou nacíleny na snížení dopadu na životní prostředí a vývoj nových inovačních produktů, určených pomáhat naší planetě a dělat život lidí bezpečnějším a komfortnějším.

Naše výrobní kapacita a zařízení umožňují nám dodávat materiály pro velké stavební projekty a vyvíjet unikátní produkty na základě individuálních požadavků. Vyvíjíme materiály a postupy, které odpovídají světovým trendům a potřebám v oblasti bezpečnosti, energetické efektivity a ochrany životního prostředí.