Výhody

JSME HRDÍ NA NAŠI HISTORII A ZKUŠENOSTI S VÝROBOU STŘEŠNÍCH KRYTIN!


Získali jsme bohaté zkušenosti s výrobou materiálů pro hydroizolaci, zvukovou izolaci a zateplení a dnes nabízíme nejnovější materiály a technologie, v nichž se snoubí odborné znalosti z celého světa a vývoj vlastních výzkumných center. Také akceptujeme a udržujeme tradici závodů, které se staly součástí naší společnosti. Společnost TECHNONICOL byla založena v roce 1992, máme však členské závody s více než stoletou historií a zkušenostmi s výrobou střešních krytin.

advantages-2.jpg

Závod „Dehtochema“, výrobce bitumenových hydroizolačních materiálů, se stal součástí naší společnosti v roce 2008. Vznikl v roce 1868 v Bělé pod Bezdězem (v dnešní České republice). V průběhu let závod několikrát prošel modernizací: Objevily se nové výrobní linky i nejnovější technologie. Výhodná zeměpisná poloha umožňuje Dehtochemě dodávat střešní krytiny a hydroizolační materiály do všech regionů v České republice i v Evropě.

advantages-1.jpg

Závod „TECHNONICOL – Vyborg“ je naším vůbec prvním závodem a zahájil výrobu v roce 1994. Historie závodu Vyborg, vyrábějícího střešní krytiny a hydroizolační materiály, se však začala psát již v roce 1918. V té době byl na tehdejším území Finska založen „závod na kartóny a střešní krytiny Tienhaara JSC“. Dnes mu jeho výhodná poloha v severozápadní části Ruska, nedaleko přístavu u Baltského moře, umožňuje dodávat výrobky do celého světa. Vysoká kvalita výroby, kterou prokazují četné mezinárodní certifikáty, činí ze závodu nepostradatelnou součást korporace.

advantages-3.jpg

Závod „MIDA LT“ se stal součástí korporace TECHNONICOL v roce 2001. Vznikl v roce 1960 v městě Gargždai v dnešní Litvě. Je to jediný závod v pobaltských státech, který vyrábí polymerové-bitumenové výrobky pro střešní krytiny – střešní šindele různých barev, úprav, tloušťky a geometrických tvarů, a také membránovou střešní krytinu pro ploché střechy. Každoroční investice do modernizace a rozšiřování výrobních zařízení, zavádění špičkových technologií a zlepšování spolehlivých střešních systémů vydobyly závodu dobré jméno. Jeho pracovníci jsou hrdí na to, že dokážou uspokojovat požadavky různých stavebních organizací.

advantages-4.jpg Výrobní klastr „Ryazan“ můžeme označit za srdce korporace TECHNONICOL. Nachází se zde osm moderních závodů společnosti, vyrábějících různé typy výrobků: bitumenové membrány, vícevrstvé a jednovrstvé střešní šindele, PVC membrány, polyuretanovou pěnu, xylolit, XPS a PIR. V Ryazanu je soustředěna také většina našich zdrojů výzkumu a vývoje, a to v zájmu maximální synergie. Díky několika školicím centrům mohou získat nejlepší znalosti a dovednosti v oblasti aplikace materiálů i naši partneři.

V průběhu let byly všechny závody společnosti TECHNONICOL mnohokrát modernizovány, aby zvládaly reagovat na moderní trendy na stavebním trhu. Více než století zkušeností s výrobou materiálů a odhodlání k inovacím jsou základem našeho úspěchu.

ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 


TECHNONICOL je společensky a ekologicky odpovědná společnost. Investujeme nejen do faktorů snižujících znečištění v našich závodech, ale také do stavebních systémů, které mohou minimalizovat energetické ztráty ve výrobním průmyslu a v sektoru veřejných služeb, a rovněž do nových inovačních výrobků zaměřených na to, aby pomáhaly naší planetě a zvyšovaly bezpečnost a pohodlnost života lidí. Zboží šetrné k životnímu prostředí je prospěšné nejen pro podnik, ale také pro běžného kupujícího – snížením nákladů na výrobu a dopravu. Všeobecné požadavky na výběr výrobků šetrných k životnímu prostředí jsou známé: místní výroba, která minimalizuje náklady na dopravu, znečištění ovzduší, bezpečnost životního prostředí a nákladově efektivní výroba, která snižuje náklady. 

eco_1.png

VÝROBA ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Naše společnost si je vědoma své společenské odpovědnosti za udržování přátelského prostředí a trvale udržitelného využívání přírodních zdrojů. Každý rok proto investujeme do ochrany životního prostředí více než 1 milion eur. Všechny závody v korporaci podléhají již v etapě návrhu posuzování vlivů na životní prostředí. Životní prostředí v našich průmyslových oblastech je monitorováno každý den. Společnost TECHNONICOL investuje do bezodpadové výroby, moderního vybavení a technologií pro ochranu životního prostředí.

eco_2.png

INOVAČNÍ VÝROBKY NA POMOC NAŠÍ PLANETĚ

Inovační výrobky na pomoc naší planetě. Vyvinuli jsme zvláštní řadu polymerových-bitumenových materiálů, při jejichž vytváření jsme dbali na budoucnost naší planety – řadu TECHNONICOL ENVIRO. Zjistili jsme, že střecha může mít skutečný dopad na životní prostředí, pomáhat čistit vzduch ve městech a mít pozitivní dopad na energetickou účinnost. Společnost ENVIRO úspěšně a účinně spojuje šetrnost k životnímu prostředí a technologie zaměřené na zlepšování životní úrovně, snižování provozních nákladů zařízení, kde je materiál použit. Prokázali jsme, že střecha by mohla být zelená nejen svojí barvou.

eco_4.png

ŠTÍHLÁ VÝROBA

Základní koncepce úspěšného provozu našich výrobních zařízení jsou: výdaje a odpady jakéhokoliv druhu; neustálé zlepšování efektivnosti řízení výroby; racionální využití surovin a přírodních zdrojů zapojených do výroby; vysoká kvalifikace našich odborníků a moderní vybavení zaměřené na vyloučení možnosti vadných kusů z výroby; řešení problému nadměrného utrácení – všechny materiály jsou vyráběny upravené pro konkrétní zakázku.

eco_3.png

RECYKLACE

Chápeme také důležitost recyklace: všechny materiály vyrobené v našich závodech jsou vyvinuty podle zásady bezodpadovosti, stejně jsou vypracována i řešení nabízená našimi odborníky; naše závody jsou vybaveny nejnovějšími technologiemi zaměřenými na snížení spotřeby paliva a maximalizaci sekundárního využití zdrojů spotřebovaných při výrobě, většina z vyrobených materiálů je recyklovatelná.

eco_5.png

SNÍŽENÍ ZNEČIŠTĚNÍ DOPRAVOU

Naše závody mají výhodné zeměpisné umístění, které minimalizuje dopravu materiálů na konečné místo určení. Snižujeme tím náklady na dopravu a emise z dopravy.

UŠETŘETE PENÍZE BEZ ŠETŘENÍ NA KVALITĚ!


1. Spolehlivost a kvalita ušetří v delším období peníze

Životnost budovy přímo souvisí s materiály použitými pro její stavbu. Kupující ve své snaze ušetřit peníze často upřednostňuje nejlevnější materiály, po nějaké době však začne mnoho problémů, které znamenají další náklady na provoz zařízení. Prostředky dříve ušetřené za střešní krytinu se během deštivého období stanou pohromou. Prostředky dříve ušetřené za hydroizolaci základů povedou k předčasnému zničení betonu a budova se stane nebezpečnou pro lidi. Ukazuje se, že ušetření malé částky peněz za střešní krytinu a hydroizolační materiály přináší následky, jejichž řešení vyžaduje mnohem větší investice. Je zřejmé, že zakoupení materiálů vysoké kvality je v delším období mnohem ziskovější.

2. Široký sortiment výrobků nám umožňuje nabízet přesně ten materiál, který potřebujete

Je dobře známo, že volba materiálu pro šikmé střechy by měla být jiná než například hydroizolační materiál používaný při stavbě mostů. Vyhodnotili jsme stovky možných systémových řešení a kombinací materiálů pro různé typy objektů a podmínky, takže nyní můžeme nabídnout nejlepší materiál, který bude přesně odpovídat vašim potřebám, a nezaplatíte víc za nepotřebné vlastnosti.

3. Materiály společnosti TECHNONICOL umožňují snížit energetické ztráty

Společnost vyvíjí a propaguje materiály a systémy, které minimalizují energetickou ztrátu v průmyslovém sektoru a veřejných službách. Nejnovější technologie použité u výrobků společnosti TECHNONICOL umožňují dosáhnout významného snížení nákladů na klimatizaci budov. Zavádíme stavební systémy, zaměřené na vytváření komplexní ochrany konstrukce od základů po střechu.
Výrobky nabízené korporací TECHNONICOL jsou plně slučitelné a lze je použít v navržených systémech. Vzájemná slučitelnost materiálů je jednou ze základních podmínek pro získání spolehlivého kompletního izolačního systému, z tohoto důvodu naši odborníci vyvinuli řadu odborných technických řešení pro různé typy projektů. Dodržujeme zde tři hlavní zásady: slučitelnost součástí, trvanlivost a přiměřenou cenu. Můžeme zajistit, aby naši zákazníci získali v průběhu etapy návrhu nejlepší úplné řešení a odbornou pomoc.

4. Vše potřebné můžete dostat na jednom místě

Vyrábíme široký sortiment střešních krytin, hydroizolačních, zvukoizolačních a zateplovacích materiálů: polymerové-bitumenové membrány (APP a SBS), střešní šindele, jednovrstvé syntetické membrány (PVC a TPO), profilové membrány HDPE, tekutou bitumenovou hydroizolaci (základní nátěry a mastixy), polyuretanové pěny, XPS, xylolit, skelnou vatu a PIR – vše potřebné pro úplnou ochranu jakéhokoliv typu objektu od základů po střechu. Všechny izolační materiály můžete dostat na jednom místě, což ušetří váš čas i peníze.

5. Můžete dostat jedinečné výrobky upravené na míru zvlášť pro vás

Naše výrobní kapacity a vybavení nám umožňují dodávat materiály pro velké stavební projekty a vyvíjet jedinečné výrobky podle individuálních požadavků. Způsobilost zaměstnanců, odborné technické konzultace, vývoj nových materiálů v našich vlastních výzkumných a vývojových centrech, kvalita výrobků a řešení – to vše umožňuje společnosti TECHNONICOL přistupovat ke každému zákazníkovi individuálně a pomáhá nám splnit očekávání a potřeby každého zákazníka.
Zlepšené služby zákazníkům jsou také jednou z našich prioritních zásad. Vedoucího postavení výrobků společnosti TECHNONICOL na trhu je dosahováno nejen vzhledem ke kvalitě výrobků, které vyrábíme, ale také vzhledem k vysoké úrovni technické podpory.

GARANTUJEME KVALITU!


Všechny naše výrobky nabízené v kterékoliv jiné oblasti světa, podléhají přísné kontrole kvality podle norem EN a ASTM. Věříme, že klíč k úspěšné činnosti společnosti TECHNONICOL tkví ve vysoké kvalitě výzkumu a řízení před výrobními procesy, během nich i po jejich ukončení. Vývozní závody společnosti TECHNONICOL úspěšně absolvovaly certifikaci dle norem UNI EN ISO 9001 a UNI EN ISO 14001 a striktně vyhovují standardům kvality určeným těmito mezinárodními požadavky. Kvalita výrobků společnosti TECHNONICOL je prokázána velkým počtem certifikátů a zkušebních zpráv vydaných mnoha předními instituty a vědeckými centry po celém světě. Standardy kvality ve výrobě jsou součástí kultury naší společnosti: jsou zavedeny standardy štíhlé výroby a zásady „Dao Toyota“.

Společnost TECHNONICOL má šest výzkumných a vývojových center, nacházejících se nedaleko míst výroby, a několik laboratoří pro zkoušení každého typu materiálů. Naši vědci se zaměřují na studium provozních vlastností stavebních materiálů, prevenci jejich stárnutí, zvyšování možností aplikace rozšiřováním rozmezí provozní teploty, vývoj dalších funkcí, například čištění vzduchu, odolnosti proti porůstání mechem nebo zvyšování energetické účinnosti.

Laboratoře u závodů pracují s moderním vybavením, které slouží ke studiu fyzikálních a mechanických charakteristik materiálů v širokém teplotním rozmezí, určení struktury a složení surovin, zkouškám trvanlivosti materiálů. K určení složení bitumenu pro výrobu střešních krytin a optimální výběr typu a množství modifikačních přísad slouží jedinečné chromatografické vybavení.

Jsme si na sto procent jisti tím, co vyrábíme, a jsme šťastni, že můžeme mezinárodnímu stavebnímu průmyslu poskytovat své zkušenosti, spolehlivá řešení a výrobky nejlepší kvality.