Reklamační řád
Náš Kodex chování byl navržen tak, aby poskytoval rámec pro přijímání vhodných etických rozhodnutí za nejrůznějších okolností. Není však možné postihnout všechny situace a doporučujeme vám, abyste nahlásili jakékoli obavy a požádali o radu, pokud si nejste jisti, jak postupovat. V prvé řadě byste měli vyhledat svého nadřízeného/vedoucího nebo si promluvit s pracovníkem oddělení pro lidské zdroje. Pokud si i nadále nejste jisti, jak v konkrétní situaci postupovat, nebo pokud se domníváte, že došlo k porušení zásad, které je třeba důvěrně prošetřit, obraťte se na HOTLINE.
S jakými otázkami se obracet na HORKOU LINKU:
Nesprávné používání majetku společnosti
Krádež, korupce nebo jiné finanční či materiální pobídky či podvodná činnost s účastí zaměstnance společnosti
Zneužití pravomoci, diskriminace, šikana nebo obtěžování či porušování lidských práv
Jiné porušování etických zásad nebo jednání v rozporu s místním právem či pravidly společnosti uvedenými v Etickém kodexu
Zásady zakazující odvetná opatření
Společnost TECHNONICOL povzdudzuje své zaměstnance, aby se vyjádřili a podělili se o své obavy či otázky související s těmito Zásadami. Společnost nebude tolerovat žádnou formu odplaty vůči zaměstnancům, kteří čestně a v dobré víře nahlásili svou stížnost či vyjádřili své obavy.
Pokud nám zanecháte svou e-mailovou adresu, automaticky souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.