Vývoj a výzkum

Naše produkce je určena pro ochranu lidí a prostředí, ve kterém žijí a pracují. Ale jako globální společnost TN International také velmi pečujeme o záchranu našeho světa a naší budoucnosti. Všechno co produkujeme snižuje negativní dopad na životní prostředí cestou minimalizace teplotních ztrát a spotřeby energie; neustále vyvíjíme nové materiály, abychom se posouvali ještě dál. Například, naše systémy pro ozelenění střech mají pozitivní vliv na městské prostředí, tím že pomáhají očišťovat vzduch a zvyšují energoefektivitu. TN International má 6 vědecko-výzkumných center umístěných poblíž výrobních podniků a řadu laboratoří pro testování nových materiálů. Naši vědci se soustřeďují na zkoumání charakteristik stavebních materiálů, předcházení jejich stárnutí, navýšení možností použití cestou rozšíření rozmezí pracovních teplot, vypracování dodatečných funkcí, takových jako očista vzduchu, odolnost vůči růstu mechu nebo zvýšení energoefektivity.

1111.jpg

Základní směry činnosti vědecko-výzkumných centrů jsou:

  • Vytvoření nových střešních, hydroizolačních a teploizolačních materiálů;
  • Výzkumy: chemická, fyzikální a jiné analýzy, pomoc v řešení technologických úkolů;
  • Modernizace technologií výroby;
  • Zdokonalování postupů analýzy surovin a hotových výrobků, zavádění expresních metod;
  • Společná podpora laboratoří podniků. Laboratoře ve výrobnách pracují na moderním zařízení, které se používá pro výzkum fyziko-mechanických charakteristik materiálů v širokém rozpětí teplot, určování struktury a složení surovin, testování pevnosti materiálů.

Využívá se unikátní chromatografické zařízení pro určování složení živice pro výrobu střešních materiálů a optimální volbu typu a množství modifikujících přísad. V komoře s umělou atmosférou se zkoumá proces stárnutí materiálů. Postup dává možnost předpovídat chování hydroizolačních materiálů po mnoholeté exploataci na střeše během 2-3 měsíců testování. Bezpečné z hlediska požárů stavební materiály a stavební systémy jsou jednou z priorit TN International. Střešní hydroizolační membrány odpovídají evropským požadavkům na požární bezpečnost. Živice a syntetické membrány jsou schopny odolávat ohni a odpovídají třídě E. Střešní systémy jsou testovány pro hodnocení ohnivzdornosti a odpovídají kritériím klasifikace střešních krytin B.

zavod.jpg

Naše mezinárodní výrobní prostory produkují rozlišné materiály a technologie v souladu s nejvyššími světovými standardy. Naše přidaná hodnota leží v integraci těchto produktů do standardních nebo individuálních postupů pro ochranu vnějších ochranných konstrukcí budovy.

Výzkum a zavádění předních technologií umožňují TN International každoročně nabízet nové produkty a množství jejich variací v závislosti na přáních zákazníka. Ve spolupráci s vědeckovýzkumnými centry továrny obdržely řadu certifikátů na produkci od mnoha prestižních ústavů po celém světě.