Svaz výrobců asfaltových pásů

Společnost DEHTOCHEMA - TN a.s. je jedním ze zákládajících členů Svazu výrobců asfaltových pásů v ČR.
Svaz sdružuje přední výrobce a dodavatele asfaltových pásů v ČR a jeho základním cílem Svazu je šíření a podpora vzdělanosti v oblasti asfaltových pásů pro hydroizolace staveb, sdružování zájemců o výzkum, vývoj a zkoušení těchto výrobků s důrazem na jejich praktické použití a prosazování standardů kvality asfaltových pásů do českých technických norem.

Jednou z hlavních aktivit je zavádění značky GARANCE KVALITY, kterou Svaz uděluje výrobkům splňující požadavky zakotvené v dokumentu: Technická pravidla SVAP 01 - Požadavky na asfaltové pásy

Dokument Technická pravidla SVAP 01 stanovuje minimální technické požadavky na asfaltové pásy určené pro konkrétní použití ve stavbě v podmínkách ČR a slouží tak jako podklad pro udělení značky GARANCE KVALITY. Značka GARANCE KVALITY je chráněna ochrannou známkou Svazu výrobců asfaltových pásů v ČR a o jejím udělení Svaz rozhoduje. Svaz uveřejňuje ověřený seznam výrobků označených značkou GARANCE KVALITY nabízených na českém trhu.
Dokument Technická pravidla SVAP 01 dále může sloužit široké laické a odborné veřejnosti jako zdroj informací o obvyklé úrovni vlastností asfaltových pásů, vyráběných podle harmonizovaných evropských norem, vhodných pro použití v podmínkách ČR. Technická pravidla SVAP 01 tak především využijí studenti a učitelé odborných a vysokých škol, projektanti a architekti, realizační firmy, technické zkušebny a výrobci a dodavatelé asfaltových pásů působící v ČR.