Stabilní vývoj

Naše produkce – to je ochrana lidí a životního prostředí, ve kterém žijí a pracují. Ale jako globální společnost, TN International je také velmi dobře informována o ochraně celého světa a naší budoucnosti. Všechno co produkujeme je určeno, aby pomáhalo životnímu prostředí, minimalizovalo tepelné ztráty a snižovalo spotřebu energie; stále vyvíjíme nové materiály, abychom se posouvali v tomto odvětví ku předu. Například, naše systémy pro zelené střechy skutečně mají pozitivní vliv na městské prostředí, když pomáhají s očišťováním vzduchu a zároveň s tím zvyšují energetickou efektivitu.

forest-green.jpg

Po celém světě vkládáme prostředky do toho, abychom udělali naše výrobny ekologičtějšími, provádíme ekologické testování na stadiu projektování a denně kontrolujeme jejich efektivitu. Používáme postupy šetrné výroby materiálů na objednávku, racionálně využíváme suroviny a přírodní zdroje s minimalizováním množství odpadu.

Naše továrny jsou zařízeny nejnovějšími technologiemi na snižování spotřeby energie a maximalizaci opětovného využití zdrojů. Přitom většina z produkovaných námi materiálů může byt recyklována. Geografická poloha umožňuje minimalizaci dopravních výdajů, což znamená snižování objemu výfukových plynů od automobilní dopravy.

Práce TN je založena na stalém vývoji materiálů, postupů a technologií bezpečných pro zdraví člověka a šetrných k životnímu prostředí. Společnost nejen investuje do ekologických projektů, ale také s úspěchem aplikuje zásady trvalého rozvoje ve svých výrobnách.

Pro potvrzení efektivity tohoto postupu TN provádí hodnocení působení produkce na životní prostředí během celého životního cyklu v souladu se standardy EN 15804 a ISO 14025 dle požadavků EPD (environmentální prohlášení). K tomuto účelu byly shromážděny údaje o využití neobnovitelných zdrojů, spotřebě energie, spotřebě vody, typech obalů, množství průmyslového odpadu a také o ekologických, kvalitativních a uživatelských vlastnostech střešních tašek, způsobech dopravy a utilizace. Analýza údajů EPD (environmentální prohlášení) směřuje k upozornění na výrobu stavebních materiálů pro zlepšení procesu vytvoření produkce, což minimalizuje vliv na životní prostředí.

EPD FOR SHINGLAS LIFE CYCLE