Veřejné projekty Quadrum Vilnius, Litva
Quadrum je komplex kancelářských prostorů třídy A+ ve strategicky významné lokalitě Vilniusu v Litvě.

Plocha: 20 000 m2
Použité materiály

Our products are about protecting people and the environments in which they live and work. But as a global company, at TN International, we are also very aware of protecting our world and our future. Everything we produce is designed to help the environment by minimizing heat loss and energy consumption, and we are constantly developing new materials to take this even further.


Řešení

Naše produkce se zaměřuje na ochranu lidí a prostředí, ve kterém žijí a pracují. Jako globální společnost si TN International také velmi dobře uvědomuje, že musíme chránit naši Zemi a naši budoucnost.
Všechno, co produkujeme, má za úkol pomáhat životnímu prostředí, minimalizovat tepelné ztráty a snižovat spotřebu elektřiny. Neustále vyvíjíme nové materiály, abychom v tomto směru dělali další pokroky.