Veřejné projekty St. Peter's School
The school skillfully and harmoniously combines historical traditions and heritage with advanced educational achievements, innovative methods and modern equipment. Teachers believe that learning can and should last a lifetime: they motivate their students to constant self-improvement, self-development, instill perseverance and hard work, love of knowledge and learning.

Řešení

Naše produkce se zaměřuje na ochranu lidí a prostředí, ve kterém žijí a pracují. Jako globální společnost si TN International také velmi dobře uvědomuje, že musíme chránit naši Zemi a naši budoucnost.
Všechno, co produkujeme, má za úkol pomáhat životnímu prostředí, minimalizovat tepelné ztráty a snižovat spotřebu elektřiny. Neustále vyvíjíme nové materiály, abychom v tomto směru dělali další pokroky.