Veřejné projekty Tark Maja Rakvere, Estonsko
Vědecko-technické centrum Chytrý dům je přední estonské výzkumné centrum pro badaní, vývoj a podnikání. Činnost centra je zaměřena na vývoj a zavádění do praxe intelektuálních informačních technologií pro automatizaci obydlí a budov za účelem zlepšení kvality životního prostředí a zlepšení ekologie a energetické efektivity.

Plocha: 280 m3

Řešení

Naše produkce se zaměřuje na ochranu lidí a prostředí, ve kterém žijí a pracují. Jako globální společnost si TN International také velmi dobře uvědomuje, že musíme chránit naši Zemi a naši budoucnost.
Všechno, co produkujeme, má za úkol pomáhat životnímu prostředí, minimalizovat tepelné ztráty a snižovat spotřebu elektřiny. Neustále vyvíjíme nové materiály, abychom v tomto směru dělali další pokroky.