Veřejné projekty Chrám Berdsk, Rusko
Chrám zasvěcený Zjevení Páně byl otevřen na sídlišti města Berdsk. Stavitelé uvedli, že výstavbě chrámu napomáhala boží vůle, proto stavba byla dokončena v rekordním čase.
Použité materiály

Our products are about protecting people and the environments in which they live and work. But as a global company, at TN International, we are also very aware of protecting our world and our future. Everything we produce is designed to help the environment by minimizing heat loss and energy consumption, and we are constantly developing new materials to take this even further.

CLASSIC series
Asfaltové šindele
CLASSIC series

Řešení

Naše produkce se zaměřuje na ochranu lidí a prostředí, ve kterém žijí a pracují. Jako globální společnost si TN International také velmi dobře uvědomuje, že musíme chránit naši Zemi a naši budoucnost.
Všechno, co produkujeme, má za úkol pomáhat životnímu prostředí, minimalizovat tepelné ztráty a snižovat spotřebu elektřiny. Neustále vyvíjíme nové materiály, abychom v tomto směru dělali další pokroky.