Veřejné projekty Chrám Guru Nanak Gurdwara Bedford, Velká Británie
Guru Nanak Gurdwara Temple is located in Bedford. A beautiful and stunning temple and seems very clean and well kept. In keeping with most temples, this one has some great architecture to it, and stands out, Well worth a visit.

Аrea: 2 720 m2

Řešení

Naše produkce se zaměřuje na ochranu lidí a prostředí, ve kterém žijí a pracují. Jako globální společnost si TN International také velmi dobře uvědomuje, že musíme chránit naši Zemi a naši budoucnost.
Všechno, co produkujeme, má za úkol pomáhat životnímu prostředí, minimalizovat tepelné ztráty a snižovat spotřebu elektřiny. Neustále vyvíjíme nové materiály, abychom v tomto směru dělali další pokroky.